Culturele-ANBI

Stichting Schaapskudde Westerbork is een ANBI

Als u ons financieel helpt, kunt u gebruik maken van een aanzienlijk belastingvoordeel!

De schaapskudde van Orvelte telt zo’n 300 schapen en na iedere lammertijd zelfs ruim 600 schapen. Dagelijks trekt Neils, onze herder, of een van onze vrijwillige hulpherders, er met de kudde op uit om rond Orvelte te gaan grazen. Zo zorgt de kudde voor het natuurlijk beheer van bijvoorbeeld het Reijntjesveld, een gebied van Staasbosbeheer.

De kudde krijgt daar een vergoeding voor. Ook krijgt de kudde subsidie van de provincie en de gemeente. Maar tel je op wat er binnenkomt en wat het beheer van de kooi en de kudde kost en alle onkosten op een rijtje zet… dan komen we niet uit. 

We hebben één professionele herder, maar een kudde vraagt 7 dagen per week aandacht. Gelukkig hebben we ook een enthousiaste groep vrijwillige medewerkers die veel werk verzet. Maar ook zij maken reiskosten en andere onkosten. Er zijn dure investeringen nodig in verband met de komst van de wolf. Er moet voer bij gekocht worden want alleen grazen op de hei is te schraal om de kudde in conditie te houden. En helaas levert de wol en verkoop van lammeren te weinig op om de gaten in de begroting te dekken.

Wij zoeken 250 top-donateurs die bereid zijn jaarlijks € 250,- te doneren. Dat lijkt een hoog bedrag, maar als u dit vastlegt voor een periode van 5 jaar dan kunt u dit bedrag volledig fiscaal aftrekken! Als u in de hoogste belastingschaal valt, betaalt u dan netto ‘slechts’  rond de € 85,-. Een belastingvoordeel dus van € 165,- .  

Als top-donateur krijgt u een schaap toegewezen en u krijgt jaarlijks een uitnodiging om bij haar op visite te komen. U krijgt een foto van het schaap ingelijst en in het tweede jaar, zo u wilt, de gevilte vacht van uw schaap. Mocht uw schaap verdwijnen uit de kudde, krijgt u daar bericht van en een nieuw schaap toegewezen.   

Mag het ook iets minder?

Natuurlijk, alle beetjes zijn welkom. Tien donateurs van € 25,- zijn ten slotte evenveel als één topdonateur, maar wel tien mensen die de kudde een warm hart toe dragen!

De schaapskooi heeft een culturele anbi. Dit betekent dat uw donatie voor 125% aftrekbaar is bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

U wilt meer informatie of zich aanmelden?

Graag! Ga voor vragen naar het contactformulier of word gelijk top-donateur door donateurformulier in te vullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Bij voorbaat dank voor het overwegen donateur te worden. 

Stichting Schaapskudde Westerbork is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Schaapskudde Westerbork

RSIN / fiscaal nummer: 007217857

Culturele ANBI-status: Ja

Contactgegevens

E-mailadres: zie contactformulier ‘algemeen’

Website: www.schaapskuddeorvelte.nl

Adres: Schapendrift 2, 9441 PJ Orvelte

Doelstelling

Het beheer van de ‘Westerborker Schaapskudde’ door begrazing van de cultuurhistorisch landschap rondom Orvelte. Deze natuurterreinen zijn niet afgerasterd. De gescheperde kudde trekt er met zijn werkhonden dagelijks op uit. 

Het in stand houden van het potstalsysteem dat al meer dan 100 jaar zo functioneert. 

Het in stand houden van de ‘Schaapskudde Westerbork’ die gehuisvest is in Orvelte en het behoud van de ‘Schoonebeeker’ als zeldzaam schapenras.

Verslaglegging

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2021 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2020 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2019 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2018 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2017 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2016 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2015 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2014 van de Stichting Schaapskudde Westerbork.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Judith van Andel (voorzitter), Hans Fröling (penningmeester).

Beloning

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden en dus ook geen vacatiegeld. Het bestuur kan wel eventuele onkosten, zoals reiskosten, declareren.

De stichting werkt samen met schaapherder Neils Tiktak. Er is veel meer werk dan de herder alleen aan kan. Gelukkig hebben we twee vrijwillige hulpherders, regelmatig stagiaires van Terra College en een aantal vrijwilligers die regelmatig de mouwen opstroopt. Een aantal vrijwilligers krijgt onkostenvergoeding. Jaarlijks is er een gezamenlijk etentje van herder, vrijwilliger en stichting.

Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde is een ANBI

Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde

RSIN / fiscaal nummer: 816654931

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

E-mailadres: zie contactformulier ‘algemeen’

Website: www.schaapskuddeorvelte.nl

Adres: Schapendrift 2, 9441 PJ Orvelte

IBAN: NL78 RABO 0369 4031 69

Doelstelling

Het geven van bekendheid aan de Westerborker Schaapskudde te Westerbork, alsmede het geven van financiele ondersteuning aan gemelde kudde. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werven van donateurs om financiële ondersteuning van de Stichting Schaapskudde Westerbork mogelijk te maken.

Verslaglegging

Donateurs krijgen jaarlijks een uitgebreide nieuwsbrief. 

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2021 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2020 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2019 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2018 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2017 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2016 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2015 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Download de balans- en exploitatiejaarrekening 2014 van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Judith van Andel (voorzitter), Hans Fröling (penningmeester).

Beloning

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden en dus ook geen vacatiegeld. Het bestuur kan wel eventuele onkosten declareren, zoals reiskosten declareren.