De kudde

De schaapskudde in Orvelte bestaat uit Schoonebeeker schapen. De herder en stichting hebben als belangrijk doel om:

  1. Bij te dragen aan een verantwoord beheer van de natuurterreinen rond Orvelte.
  2. Bij te dragen aan het behoud de cultuurhistorie van rondtrekkende kuddes.
  3. Een bijdrage te leveren aan het toeristisch en educatief karakter van de inzet van de kudde.

Behalve deze doelen is het een belangrijk gegeven het Schoonebeekerras in stand te houden en te bevorderen. Door middel van een zorgvuldig fokprogramma, uitwisseling van rammen, het keuren van de schapen, registratie in het stamboek en het promoten van het ras, werken we aan het in stand houden en voortbestaan van de kudde in Orvelte. De kudde in Orvelte heeft door de jaren heen bewezen om in alle opzichten verantwoord beheer te voeren. We zijn dan ook trots dat de kudde een erkend fokcentrum is.

© Simone van den Berg 2020