Sponsors

In 2022 hebben wij een financiële bijdrage van het Dinamo Fonds ontvangen voor het instandhouden van ons zeldzame huisdierras. Wij mogen de bijdrage aanwenden voor de gemaakte kosten voor het welzijn van onze schaapskudde, waaronder dierenartskosten en wolvenwerende materialen.

Dinamo Fonds

Deze kudde wordt mede in stand gehouden door financiële steun van Provincie Drenthe en Gemeente Midden-Drenthe:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is provincie-drenthe-logo.jpg

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-gemeente-midden-drenthe.jpg