Schaap adopteren

Een schaap adopteren kost € 22,50 per jaar.  U ontvangt dan een adoptiecertificaat en uw naam wordt bijgeschreven in de galerij van adoptanten. U kunt zich online opgeven door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. 
IBAN-nummer van de Stichting Vrienden van de Westerborker Schaapskudde NL78 RABO 0369403169 
Ten name van: St. Vrienden v.d. Westerborker Schaapskudde

Opgaveformulier ‘schaap adopteren’

Velden met ( * ) zijn verplicht.