Erkend fokcentrum

De schaapskudde in Orvelte bestaat uit Schoonebeeker schapen. Onze stichting heeft als belangrijk doel om:

  1. Bij te dragen aan een verantwoord beheer van de natuurterreinen rond Orvelte.
  2. Bij te dragen aan het behoud de cultuurhistorie van rondtrekkende kuddes.
  3. Een bijdrage te leveren aan het toeristisch en educatief karakter van de inzet van de kudde.

Naast deze doelen is het een belangrijk gegeven dat de stichting de instandhouding van het ras Schoonebeeker in stand houdt en bevordert. Door middel van een zorgvuldig fokprogramma, uitwisseling van rammen, het keuren van de schapen,  registratie in het stamboek  en het promoten van het ras, werken we aan het instandhouden en voortbestaan van de kudde in Orvelte. De kudde in Orvelte heeft door de jaren heen  bewezen  om in alle opzichten verantwoord beheer te voeren. We zijn dan ook trots dat de kudde een erkend fokcentrum is.

Je kunt hier reageren