Ras

Het Schoonebeeker Ras

Het Schoonebeeker Heideschap is met zijn veelkleurigheid, typisch Romeinse ( gebogen) neus, harige vacht, hoge benen en lange staart, een opvallende verschijning. Het is een zeldzaam ras dat als cultuurgoed in stand moet worden gehouden.  Ten opzichte van andere heideschapen is de Schoonebeeker een fors ras. Het neemt een statige, bijna sierlijke houding aan met een opgerichte kop. Ze komen in vrijwel alle kleurschakeringen voor, maar bonte variëteiten komen het  meest voor. De ooi wordt gemakkelijk drachtig, lammert vrijwel altijd zonder problemen af en is een goede moeder voor haar doorgaans 1 tot 2 lammeren. Schoonebeekers zijn levendig, attent en nieuwsgierig van aard. Het karakter is prettig en ze reageren vertrouwd naar hun bekende verzorger.

De Schoonebeeker stelt weinig eisen aan zijn voeding, verzorging en onderkomen. De jarenlange natuurlijke selectie in ruige terreinen heeft het ras sterk, duurzaam en sober gemaakt. Naast voldoende gras of hooi is bijvoederen nagenoeg overbodig en een eenvoudig schuilhok voor al te barre dagen is voldoende. Het ras is weinig gevoelig voor ziekten en aandoeningen. Daarmee is het een ideaal ras voor mensen die zonder al te veel zorgen mooie en opvallende schapen willen houden. Ook het grote aflamgemak speelt daarbij zeker een belangrijke rol.

Onze stichting is aangemerkt als een erkend fokcentrum en  draagt daarmee bij aan het in stand houden en fokken van dit bijzondere ras. De schapen , zowel de ooien als de bokken, worden periodiek gekeurd en in het stamboek vermeld.

Je kunt hier reageren