Graasgebied

Het gebied waar de Schoonebeekers grazen wordt voornamelijk beheerd door Staatsbosbeheer. Overige veelal kleine percelen in of grenzend aan het dorp, worden regelmatig door de kudde met een ‘graasbezoek’ vereerd.

This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

Een belangrijke taak van de kudde is gericht op het verschralen van de velden. Door voedingsstoffen aan de bodem te onttrekken krijgen oude plantensoorten weer nieuwe kansen. Begrazing door schapen is dan ook een prima vorm van beheer. Om overbegrazing te voorkomen mag de kudde van Orvelte niet te groot zijn. Gemiddeld telt de kudde ca. 250 schapen. In de lammerperiode groeit de kudde tijdelijk tot ongeveer 550 schapen. Jaarlijks vindt een selectie plaats en worden schapen en lammeren elders ingezet of verkocht.

De Schoonebeekers eten wat ze het lekkerst vinden. In kleine aantallen zijn het kieskeurige eters, die korte metten maken met jonge opslag. De relatief grote kudde van Orvelte is in staat een groot gebied kort te houden en zodoende het landschap te beïnvloeden.

Voor de kleinere percelen in het dorp fungeert de kudde als een welkome levende grasmaaier. De schapen zien we dan ook vaak in het dorp ‘aan het werk’.

Mest voor een goede oogst

Een goede herder zorgt ervoor dat de mest in de potstal verzameld wordt. In Orvelte lukt dat prima. Die mest is ook nu nog van grote waarde voor het verbouwen van de gewassen op de akkers van de Es rond Orvelte. De akkers worden vruchtbaar gemaakt met de mest van de kudde. In het voorjaar worden de akkers ingezaaid met biologische zaden waaruit o.a. rogge zal groeien. Wanneer de gewassen rijp zijn worden ze tijdens de jaarlijkse Dag van de Oogst in Orvelte op authentieke wijze geoogst en gedorst.

Kom eens langs

In 1990 werd een tweede kooi in gebruik genomen. Helaas is de kooi in 2008 in vlammen opgegaan. Inmiddels is er weer een nieuwe kooi in gebruik. Behalve huisvesting voor de schapen biedt de nieuwe kooi ook een passend onderkomen voor de vaste herder en team.

Waar kunnen we de schapen zien?

Als het maar even kan zijn de schapen met de herder en diens trouwe honden in het veld rond Orvelte te vinden. In de namiddag komt de herder met de kudde terug naar de kooi. Het samenspel tussen de herder en de honden om de schapen bij elkaar te houden en naar de kooi te drijven is altijd weer een mooi schouwspel. Bij het informatiebord voor de kooi staat aangegeven waar u de kudde in het veld kunt vinden en op welk tijdstip de schapen bij de kooi worden verwacht. Zorg dat u uw camera in de aanslag heeft.

In het voorjaar organiseren de herders en vrijwilligers de jaarlijkse lammetjesdag. Nadere informatie over deze dag kunt u vinden op deze website bij evenementen.